Hem

VT Start 2021
Kommer att ske helgen 09-10/januari.

* För Hisingen avdelning gäller fortsatt per ONLINE, tills ny information kommer från myndigheterna.

//KLF

Studiecirklar i Hisingen – Sker Online tillsvidare f.o.m. 28/11

Som information har skickats till alla deltagare (gäller avdelningen Hisingen), så sker studiecirklarna i respektive Online-grupp. Detta gäller enligt SMS ni har fått, f.o.m. 28/11 2020 och tillsvidare.

//KLF

Regler vid terminstart

KLF hoppas att följande regler följs, då det är en ”förutsättning” för att vi skall kunna ha KVAR lektionerna fysiskt på plats, samt leva upp till rekommenderade antalet personer (mindre än 50) samtidigt!

 • Det är viktigt att alla inom KLF, inkl. lärare och elever ser till att man följer avståndsregler och antalet personer på plats.
 • Endast lärare och KLF-elever får närvara i moskén. Föräldrar och syskon får vänta utanför moskén.
 • Bönen sker i övervåningen, våning 2, i särskilda platser.
 • Lärare och elever tar med egna bönemattor hemifrån.
 • Alla elever tar med sina egna vattenflaskor hemifrån.

 • Rasten ska ske i klassrummet, i respektive klass. Lärarna följer upp i respektive klass.
 • OBS! ingen får använda bottenvåningen eller böneplatsen i våning 1 p.g.a. COVID-19- och saneringsregler. ENDAST tillåtet i övervåningen enligt reglerna. Detta gäller ÄVEN elever och lärare (föräldrar, små barn och övriga som inte är elever/lärare får inte vara i moskén dessa tider!).

 • Porten stängs senast 15 minuter efter lektionsstart. Så om man kommer senare än detta, så har man missat sin lektionstid.
 • Porten öppnas 10-15 minuter före lektionsstart.

 • Följa övriga Covid-19 regler gällande handhygien, avståndsregler. OBS! vid förskylningssymptom mm måste eleven stanna hemma.
 • Följa även ”Övriga regler/uppmaningar” nedan!

Tack och må Allah belöna er för att följa dessa regler! På så sätt underlättar vi för varandra och ser till att Moskéns regler samt COVID-19 rekommendationer efterlevs för allas bästa!