Hem


Online kurs för alla lärare/assistenter

Studiecirklar fortsätter ONLINE – så länge

Då vi har FORTFARANDE lokalerna STÄNGDA, med anledning av Corona COVID-19 smittrisk, så kommer studiecirklarna att pågå ONLINE (d.v.s. hemifrån, ej i lokalen):

  • Din studiecirkleledare-lärare kontaktar dig.
  • Moskén och lokalerna är fortfarande stängda, tills andra riktlinjer/rekommenadtioner inkommer från myndigheterna.
  • Därför skall studiecirklarna ske i DIGITAL form så länge, redan f.o.m. helgen 28-29/03 2020.

Vid sjukdom – uppmaningar

KLF delar med sig här de allmänna rekommendationer som gäller vid eventuella symptom/sjukdom mm:

VT Start 2020
Kommer att ske helgen 11-12/januari.

KLF önskar tills dess: att alla får en skön semester och avkoppling, och daglig fortsatt recitation av Den Heliga Koranen.


VT 2019 – terminsavslutning

KLF tackar alla kommittéer, lärare, elever, föräldrar, gäster och alla som deltog till att ha bidragit till en fin avslutning för VT 2019. Det blev verkligen en Avslutning och Eid 2019 att minnas!

Tack!