Utvärdering Noorania 2018


UTVÄRDERING av KLF:s intensivkurs i Noorania 2018 – تقييم الدورة المركزة


Tack till alla som deltagit i kursen och har skickat in utvärderingen!