Studiecirklar fortsätter ONLINE – så länge


Då vi har FORTFARANDE lokalerna STÄNGDA, med anledning av Corona COVID-19 smittrisk, så kommer studiecirklarna att pågå ONLINE (d.v.s. hemifrån, ej i lokalen):

  • Din studiecirkleledare-lärare kontaktar dig.
  • Moskén och lokalerna är fortfarande stängda, tills andra riktlinjer/rekommenadtioner inkommer från myndigheterna.
  • Därför skall studiecirklarna ske i DIGITAL form så länge, redan f.o.m. helgen 28-29/03 2020.